Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:vertikalprofiler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

vedlegg:vertikalprofiler [2017/03/21 08:41]
vedlegg:vertikalprofiler [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +====== Vertikalprofiler / Vertical Profiles ======
 +
 +Etterfølgende profiler er revidert i henhold til  data fra Banedata pr. februar 2013.
 +
 +Baner som ikke er revidert pga manglende høydemål :
 +  * Valdresbanen
 +  * Flåmsbana
 +
 +Baner som ikke er revidert pga ufullstendige høydemål :
 +  * Hovedbanen
 +  * Gardermobanen
 +
 +Profilene er en skjematisk fremstilling av baner i Norge.
 +Ord og uttrykk som er benyttet, er forklart i etterfølgende avsnitt.
 +
 +
 +//The following profiles are revised according to data from “Banedata” pr. February 2013.//
 +
 +//Lines which are not revised due to lack of height measurements://
 +  * The Valdresbanen Line
 +  * The Flåmbsbana Line
 +
 +//Lines which are not revised due to major incomplete height measurements ://
 +  * The Hovedbanen Line
 +  * The Gardermobanen Line
 +
 +//The profiles give a schematic presentation of railway lines in Norway.//
 +
 +^ Term            ^ Definisjon                              ^ Term             ^ Definition                                     ^
 +| Strekninger     | Banestrekning eller delstrekning        | Lines            | Defined line or sub line                       |
 +| Vertikalakse    | Høyde over havet, i meter               | Vertical axis    | Altitude above sea level, expressed in meters  |
 +| Horisontalakse  | Avstand i km                            | Horisontal axis  | Distance in km                                 |
 +| Avstand         | Utkjørt distanse normalt målt fra Oslo  | Distance         | Normally measured from Oslo                    |
 +| Best            | Bestemmende stigning/fall               | Best             | Ruling gradient/Characteristic gradient        |
 +| Max             | Største stigning/fall                   | Max              | Maximum gradient                               |
 +
 +===== Baner/Strekninger - Line/Distances =====
 +
 +
 +**Hovedbanen** 
 +  * Oslo S - Eidsvoll
 +
 +**Gardermobanen**
 +  * Oslo S - Eidsvoll
 +
 +**Dovrebanen**
 +  * Eidsvoll – Lillehammer
 +  * Lillehammer – Vinstra
 +  * Vinstra – Dombås
 +  * Dombås – Oppdal
 +  * Oppdal – Trondheim S
 +
 +**Nordlandsbanen**
 +  * Trondheim S – Steinkjer
 +  * Steinkjer – Grong
 +  * Grong- Majavatn
 +  * Majavatn – Mo i Rana
 +  * Mo i Rana – Rognan
 +  * Rognan - Bodø
 +
 +**Raumabanen**
 +  * Dombås – Åndalsnes
 +  * Bjorli - Åndalsnes
 +
 +**Meråkerbanen**
 +  * Hell - Storlien
 +
 +**Namsosbanen**
 +  * Grong - Namsos
 +
 +**Ofotbanen**
 +  * Narvik – Bjørnfjell - Riksgrensen
 +
 +**Rørosbanen**
 +  * Hamar – Koppang
 +  * Koppang – Alvdal
 +  * Alvdal – Glåmos
 +  * Glåmos - Støren
 +
 +**Kongsvingerbanen**
 +  * Lillestrøm - Charlottenberg
 +
 +**Solørbanen**
 +  * Kongsvinger - Elverum
 +
 +**Østfoldbanen**
 +  * Oslo S – Onsøy
 +  * Onsøy – Kornsjø
 +
 +**Østfoldbanen Østre linje**
 +  * Ski – Askim - Sarpsborg
 +
 +**Drammensbanen**
 +  * Oslo S - Drammen
 +
 +**Spikkestadbanen**
 +  * Asker - Spikkestad
 +
 +**Sørlandsbanen**
 +  * Drammen – Hokksund
 +  * Hokksund – Neslandsvatn
 +  * Neslandsvatn – Kristiansand
 +  * Kristiansand – Sira
 +  * Sira - Stavanger
 +
 +**Randsfjordbanen**
 +  * Hokksund - Hønefoss
 +
 +**Tinnosetbanen**
 +  * Tinnoset – Notodden – Hjuksebø
 +  * Tinnoset - Notodden
 +
 +**Vestfoldbanen**
 +  * Drammen – Sem
 +  * Sem - Skien
 +
 +**Brevikbanen**
 +  * Eidanger - Brevik
 +
 +**Bratsbergbanen**
 +  * Nordagutu – Skien
 +
 +**Bergensbanen**
 +  * Roa – Hønefoss
 +  * Hønefoss – Gol
 +  * Gol – Finse
 +  * Finse – Voss
 +  * Voss – Bergen
 +  * Minde - Bergen
 +
 +**Gjøvikbanen**
 +  * Oslo S - Gjøvik
 +
 +**Valdresbanen**
 +  * Eina - Dokka
 +
 +**Godssporet Alnalinjen**
 +  * Grefsen - Alnabru
 +
 +**Gamle Vossabanen**
 +  * Tunestveit - Midttun
 +
 +**Flåmsbana**
 +  * Myrdal - Flåm
 +